Artists

Profile

Born in Chiba, Japan in 1986
Lives and works in Chiba, Japan
【Education】
2013 Received Master’s degree at Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts, Department of Nihonga
2011 Graduated from Tokyo University of the Arts, School of Fine Arts, Department of Painting, Major in Nihonga
【Selected Solo Exhibitions】
2021 Kanazawa Takashi Nihonga-ten (Daimaru Kyoto, Kyoto)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten (Nagoya Matsuzakaya, Aichi)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten (Fukuya Hachobori, Hiroshima)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten (Nagoya Matsuzakaya, Aichi)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Doushokubutsu no Kagayaku Sekai (Nihombashi Mitsukoshi, Tokyo)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Hikari no Aya (Ikebukurotobu, Tokyo)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Kousai no Matataki (Sendai Mitsukoshi, Miyagi)
2020 Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Sei to Dou (Ikebukuro Tobu, Tokyo)
ANA Crown Plaza  Hotel Hiroshima Saiji-ten (ANA Crown Plaza  Hotel Hiroshima, Hiroshima)
2019 Kanazawa Takashi Nihonga-ten (Nihombashi Mitsukoshi, Tokyo, continued in 2021)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Shizen to Shinwa no Kagayaki wo Egaku (Funabashi Tobu, Chiba)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Shizen to Shinwa no Kagayaki wo Egaku (Ikebukuro Tobu, Tokyo)
2018 Kanazawa Takashi Nihonga-ten (SEIZAN Gallery, Tokyo)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Doubutsu Shinju no Yakudou wo Egaku (Funabashi Tobu, Chiba)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Doubutsu Shinju no Yakudou wo Egaku (Ikebukuro Tobu, Tokyo)
2017 Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Doubutsu no Yakudou wo Egaku (Funabashi Tobu, Chiba)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Doubutsu no Yakudou wo Egaku (Ikebukuro Tobu, Tokyo)
2016 Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Doubutsu no Yakudou wo Egaku (Funabashi Tobu, Chiba)
Kanazawa Takashi Nihonga-ten: Doubutsu no Yakudou wo Egaku (Ikebukuro Tobu, Tokyo)
2015 The 49th  L’ESPOIR Selection: Takashi Kanazawa (Ginza Surugadai Garou, Tokyo)
【Selected Group Exhibitions】
2021 Two person’s Nihonga Exhibition (Daimaru Kobe, Hyogo)
Four person’s Nihonga Exhibition: TETRA (Niigata Isetan, Niigata)
2020 Four person’s Nihonga Exhibition: TETRA (Sendai Mitsukoshi, Miyagi)
2019 Tokimeku Kaiga-ten (Funabashi Tobu, Chiba)
2018 Two person’s Nihonga Exhibition (Takamatsu Mitsukoshi, Kagawa)
Three person’s Nionga Exhibition DELTA (Fukuoka Mitsukoshi, Fukuoka)
Nikitama (SEIZAN Gallery, Tokyo; Sakai Kyouseido, Tokyo; Nagoya Matsuzakaya, Aichi; Sendai Mitsukoshi, Miyagi; Niigata Mitsukoshi; Niigata)
Three person’s Nionga Exhibition DELTA (Sapporo Mitsukoshi, Hokkaido)
Two person’s Nihonga Exhibition (Gallery San, Akita)
2017 The RED -Men- (SEIZAN Gallery, Tokyo)
Sazan-kai: Funabashi Yukari no Sakkatachi (Funabashi Tobu, Chiba)
Three person’s Nionga Exhibition (Gallery San, Akita)
Two person’s Nihonga Exhibition (Nagoya Mitsukoshi, Aichi, continued in 2019)
DELTA (Niigata Mitsukoshi, Niigata, continued in 2019)
2016 Nihonga Wakate Sannin-ten (Matsuyama Mitsukoshi, Ehime)
Three person’s Exhibition DELTA (Sendai Mitsukoshi, Miyagi)
Three person’s Nionga Exhibition (Abeno Harukasu, Osaka)
2015 Rakusan-ten (Funabashi Tobu, Chiba)
Kyubi no kai (Ikebukuro Tobu, Tokyo)
Nihonga Wakate Sannin-ten (Niigata Mitsukoshi, Niigata)
Something Precious (SEIZAN Gallery, Tokyo, Continued in 2019)
2012 ICHIKENTEN2012 (Tokyo University of the Arts, Tokyo)
2011 ICHIKENTEN2011 (Tokyo University of the Arts, Tokyo)