Artists
Born in Kanagawa, Japan in 1947
Lives and works in Chiba, Japan
【Selected Solo Exhibitions】
2020 Norio Shinoda (SEIZAN Gallery, Tokyo; SEIZAN GALLERY TOKYO 凸, Tokyo)
2018 Inori no Michi (Gallery Nagai, Tokyo)
2003 Solo-Exhibition (Gallery Tsubaki, Tokyo, continued in 2015)
1991 Pencil drawing Solo-Exhibition (Sairindo gallery, Tokyo, continued in 1993, 1995, 1997, 1999)
1987 Solo-Exhibition (Tokyo)
【Selected Group Exhibitions】
2019 The Collection Now: Painting, Sculpture, Printing (Meguro Museum of Art, Tokyo)
2016 Silver Drops: Break (SEIZAN Gallery, Tokyo, continued in 2018)
2010 Enpitsu-ga no sekai (Chukyo University, Aichi)
2009 The Tewaza: Mitou eno Gushou (Nihonbashi Mitsukoshi, Tokyo, continued in 2012, 2016)
2007 Sen no Meikyu (Labyrinth) II: Enpitsu to Kokuen no Senritsu (Meguro Museum of Art, Tokyo)
1974 The 35th Dokuritsu-ten
【Collections】
Meguro Museum of Art (Tokyo),  Kumano Nachi Taisha (Wakayama)
【Awards】
1987 Selected for Kaiyu menber (Dokuritsu-ten, Tokyo)
【Media, Publication and others】
2019 Kumano shimbun
2017 Kumano shimbun
Special lecture at Atsushi Suwa class at Hiroshima city university (Hiroshima)
2016 L4You! (TV Tokyo)
Nihon Bijutsu Zenshu Vol. 20 Nihon Bijutsu no Genzai to Mirai (published by SHOGAKUKAN Inc.)
2014 Burari Tochu Gesha no tabi (Nippon TV)
Gap-jin: Keshite E wo egaku (Nippon TV)
Tokyo Shimbun
Osaka Honwaka TV (Yomiuri TV)
2008 Official Guide book “Kami to Hotoke no Michi wo Aruku: Shinbutsu Reiba Junpai no Michi” published by Shueisha Inc.
2002 Takeshi no Daredemo Picasso (TV Tokyo)
1993 Yoshiko Sakurai’s Kyo-no-dekigoto (Nippon TV)
1991 Big Morning (TBS)