What's new

  • ☆IMG_4169
  • Takashi Seto, Summer of memories, 51.5×36.4 cm、silk,silver leaf, lacquer, dyeTakashi Seto, Summer of memories, 51.5×36.4 cm、silk,silver leaf, lacquer, dye
  • Takashi Seto, City, sometimes waiting #1, 70.0×100.0 cm, silk,silver leaf, lacquer, dyeTakashi Seto, City, sometimes waiting #1, 70.0×100.0 cm, silk,silver leaf, lacquer, dye
  • Takashi Seto, City, sometimes waiting #2, 70.0×100.0 cm, silk,silver leaf, lacquer, dyeTakashi Seto, City, sometimes waiting #2, 70.0×100.0 cm, silk,silver leaf, lacquer, dye
  • 「INFINITY Red No10」2017年 アクリル、キャンバス、SMEmiko Aoki
  • 「INFINITY Orenge No2」2017年 アクリル、キャンバス、F6号Emiko Aoki,
  • Emiko Aoki「INFINITY Yellow No4」2017,acrylic paint on canvas, SMEmiko Aoki
  • Emiko Aoki「someday, forever」33.4×24.3cm、oil, acrylic, pastel on canvasEmiko Aoki
  • Emiko Aoki「fleeting, strong」40.9×53.0cm, 2014, oil, acrylic, pastel on canvasEmiko Aoki

News